VISIE

Aan de Hand vindt het heel belangrijk dat er voor iedereen een plek is op aarde, met beperking of niet.

Wij willen als begeleidingscentrum zorg bieden voor kinderen en tieners met problemen. Er zijn zo veel schrijnende situaties omtrent kinderen. Denk bijvoorbeeld aan (v)echtscheiding, KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) kinderen, pleegkinderen, kinderen met autisme en/of aanverwante psychische stoornissen, die vastlopen op school vanwege hun IQ in combinatie met hun psychische beperking.

 

Bij Aan de Hand wordt iedere deelnemer en werknemer als individu gerespecteerd en geaccepteerd.

 

Deze visie is uitgewerkt in verschillende uitgangspunten:

 

  • Er is gelijkwaardigheid tussen de deelnemers
  • Respect voor elkaar
  • Iedere deelnemer is een uniek persoon, met eigen mogelijkheden en beperkingen.

We willen de deelnemers een veilige basis geven, een thuis, een plek waarin ze zijn wie ze zijn, zich kunnen ontwikkelen en op een veilige manier contacten kunnen leggen leeftijdsgenoten.

We willen de deelnemers klaarstomen voor de maatschappij, die soms hard en moeilijk is en niet altijd rekening houdt met hun beperking.


We ondersteunen met de methode Geef me de 5 en Triple C.


Bij het verlenen van de zorg vinden we het belangrijk om de focus de positieve eigenschappen en kwaliteiten van de deelnemers te leggen. Het negatieve gedrag proberen we om te buigen of om te zetten in een opdracht.


  • Deelnemers worden op een geduldige manier benaderd.
  • De ondersteuningsbehoeften van de deelnemer worden in kaart gebracht.
  • De deelnemers worden ondersteunt in het aangaan van sociale contacten.
  • Beperkingen en voornamelijk ook de mogelijkheden van de deelnemer wordt meenomen in begeleiding en benadering.


Samengevat houdt onze zorgvisie in dat we deelnemer met respect benaderen en veel waarde hechten aan de mogelijkheden en kunnen van de deelnemer. We pakken de deelnemer aan de hand en gaan samen met hen op weg, werkend aan de toekomst.

Naastenliefde. In de Bijbel leert Jezus Christus ons om God lief te hebben boven alles, en onze naaste lief te hebben als onszelf. Ook toont Jezus ons dat jeugdigen kwetsbaar zijn en de behoefte hebben om aan de hand te worden genomen.

 

Vanuit zowel naastenliefde als bijbels perspectief vinden wij het heel belangrijk dat er voor iedereen een plaatsje is in deze maatschappij.

 

Dit komt mooi naar voren in een lied van Marcel Zimmer: opwekking KIDS 277  - Bekijk op Youtube

 

Ben je ernstig ziek of heb je een beperking

of heb je iets zoals ADHD

en hierdoor gaan de dingen vaak wel effe anders

en krijg je het gevoel: ik tel niet mee

 

Voor jou is er een plek op deze aarde

en niemand past er in behalve jij

een plaats die God speciaal voor jou bedacht heeft

nee, de wereld die is niet compleet zonder jou erbij.

Professionals en vrijwilligers helpen hierbij, gedreven door christelijke naastenliefde. Hierbij komt ook meteen de samenhang tussen de identiteit van de instelling en het team naar voren.

 

We streven naar hulpverlening en begeleiding die word gekenmerkt door:

Duidelijkheid, openheid, eerlijkheid en nabijheid en het naleven van de rechten en plichten.