METHODES

Samen met een team van bevlogen zorgkundig coaches hanteren we de methode Geef me de 5 van Colette de Bruin, waarin we duidelijk zijn in het wie, wat, waar, wanneer en hoe.


We werken veel met pictogrammen, dagprogramma’s, time-timers, afwisselend prikkelarme- en prikkelrijke activiteiten met tussendoor rustmomenten.


We vinden buiten zijn heel belangrijk en laten de kinderen hun energie kwijt raken in het buiten spelen in de speeltuin, maar ook door middel van een natuurwandeling, of zwemmen in de zee in de zomer.


Als basale methode wordt de Triple-C methode gebruikt: De drie C's van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.


Cliënten (de kinderen die bij ons komen noemen wij deelnemers) ervaren het gewone leven, doordat we:


  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle dag invulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.


Geef me de vijf - https://www.geefmede5.nl/home