DIEREN

Polle

Dit is Polle. Hij is in 12-09-2003 geboren.

Zijn ras is duidelijk ezel. Hij is goed in:

-springen

-jaloers zijn

-draven en galopperen

-kieskeurig zijn met mensen


Hij wordt ook wel eens een enkele keer

door kleine jonge kinderen gereden.

Dat vindt hij ook heel leuk.


Dit is wat hij heel erg leuk vindt:

-springen

-draven (met bepaalde personen)

-grapjes uithalen

-rijden


Ook moet je goed op je brood passen,

want hij kan zakken rollen!


Hij is een hele lieve ruin, die snel degene

om wie hij geeft, te beschermen. Ook is hij

snel jaloers.


We willen de deelnemers een veilige basis geven, een thuis, een plek waarin ze zijn wie ze zijn, zich kunnen ontwikkelen en op een veilige manier contacten kunnen leggen leeftijdsgenoten.

We willen de deelnemers klaarstomen voor de maatschappij, die soms hard en moeilijk is en niet altijd rekening houdt met hun beperking.

We ondersteunen met de methode Geef me de 5 en Triple C.

Bij het verlenen van de zorg vinden we het belangrijk om de focus de positieve eigenschappen en kwaliteiten van de deelnemers te leggen. Het negatieve gedrag proberen we om te buigen of om te zetten in een opdracht.

Delnemers worden op een geduldige manier benaderd.

De ondersteuningsbehoeften van de deelnemer worden in kaart gebracht.

De deelnemers worden ondersteunt in het aangaan van sociale contacten.

Beperkingen en voornamelijk ook de mogelijkheden van de deelnemer wordt meenomen in begeleiding en benadering.

Samengevat houdt onze zorgvisie in dat we deelnemer met respect benaderen en veel waarde hechten aan de mogelijkheden en kunnen van de deelnemer. We pakken de deelnemer aan de hand en gaan samen met hen op weg, werkend aan de toekomst.