Logeren bij Aan de Hand

Logeren
Sinds 1 november 2008 is ons begeleidingscentrum geopend. Wij zijn gemiddeld 2 a 3 weekenden per maand open. U kunt gebruik maken van onze logeeropvang volgens het jaarrooster. Het jaarrooster is te downloaden bij "downloads". 

U kind uw kind opgeven van:

- vrijdag 16:00 uur t/m zondag 16.00 uur* 

- vrijdag 16.00 t/m zaterdag 17.00* 

- zaterdag 10.00 t/m zondag 16.00* 

Naast de weekendopvang bieden wij iedere schoolvakantie meerdere logeerweken aan. Wanneer we een logeerweek aanbieden is er geen weekendopvang. De logeerweek start op maandag 10.00 uur en eindigt op vrijdag 10.00 uur m.u.v. van de kerstvakantie. De kerstvakantie start altijd op 2 januari ongeacht op welke dag het valt. Het is ook mogelijk om van maandag 10.00 uur t/m woensdag 10.00 uur te komen logeren of van woensdag 10.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur. 

We werken met het principe vol = vol.  Aan de Hand heeft wel een wachtlijst. De eerstvolgende van de wachtlijst is aan de beurt als er een deelnemer afscheid neemt.  Alle deelnemers slapen alleen op een kamer. Wij hebben wel 2 bedden per kamer staan, zodat we het gebouw kunnen verhuren aan groepen. Het bed is voor de deelnemers opgemaakt, ze krijge een checklist mee met welke spullen ze mee moeten nemen naar Aan de Hand. 

*Afhankelijk van de indicatie kunt u uw kind opgegeven. U kunt onder het tablad "financiën". meer lezen hoe het in zijn werk gaat. 

Dagprogramma 
Voor ieder weekend/schoolvakantie krijgen jullie het programma per e-mail toegestuurd. Het is uw keuze of u het programma van te voren bespreekt of dat de deelnemers het bij Aan de Hand te horen krijgen wat ze gaan doen. De deelnemers worden ieder weekend door de begeleiders ingedeeld in een groep. de maximale groepsgrootte is 8 deelnemers met 2 gediplomeerde begeleiders. We hebben 4 groepen:

Groep wit: De jongste deelnemers zitten in groep wit. De gemiddelde leeftijd is tussen de 4 en 8 jaar. 

Groep rood: De deelnemers tussen de 8 en 10 jaar zitten in groep rood 

Groep groen: Groep groen is een meiden groep, naast de meiden zitten er ook enkele jongens bij. De gemiddelde leeftijd van de groep is tussen de 12 en 15 jaar. 

Groep blauw: In groep blauw zitten onze pubers/tieners. 

Let op: De leeftijden zijn richtlijnen. Uiteindelijk kijken we naar ieder kind waar hij/zij het beste bij past. We houden rekening met de activiteiten, interesse of de sociaal emotionele leeftijd.

Wij verzorgen wekelijks een dagprogramma. De eet en drinkmomenten zijn vast: 8.30 uur, 10.15 uur, 12.00 uur, 15.15 uur en 17.30 uur. Alle tijden tussen de eet en drink momenten wordt ingevuld met activiteiten. Je kunt denken aan: knutselen, musea, strand, bos, buitenspelen, vrij spelen, binnen of buitenspeeltuinen, verzorging van dieren, mentorschap, make-up, SOVA spellen, in en out side games of bakken en koken. De inbreng van de deelnemers wordt meegenomen in het dagprogramma. We proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen/interesse van de deelnemers. 

Doormiddel van pictogrammen wordt het programma in iedere groep visueel gemaakt. Dit geeft een voorspelbare omgeving en bevorderd de zelfredzaamehid van de deelnemers. Ook de zelfverzorging wordt gestimuleerd met pictogrammen. In iedere wc en douches zijn de handelingen gevisualiseerd. Op deze manier zijn er al veel deelnemers bijvoorbeeld zelfstandig geworden tijdens het douchen. 

Hand-out
Na ieder logeermoment wordt er een hand-out op de website geplaatst. Hierin worden foto's geplaatst van de activiteiten. U kunt bijvoorbeeld samen (na) praten over het weekend. De foto's worden alleen geplaatst wanneer u toestemming geeft dat er foto's gemaakt mogen worden en geplaats mogen worden op de website. 

Langdurig verblijf en/of crisisopvang

Sinds 2017 zijn we gestart met langdurig verblijf en/of crisisopvang. We hebben op dit moment nog geen vaste groep, er is verloop in de groep en de opvang voor korte periodes. Op dit moment zijn er doordeweeks logeermogelijkheden van maandag t/m vrijdag. Maar neem altijd vrijblijvend contact op met ons voor de meest recente informatie.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

1. Langdurig verblijf met school

2. Langdurig verblijf met afname dagbesteding

Langdurig verblijf met school

De deelnemers gaan naar school, maar komen na schooltijd met de taxi naar Aan de Hand. De deelnemers krijgen na schooltijd een dagprogramma. In het dagprogramma is er ruimte voor ontspanning, maar wordt er ook ruimte gemaakt om de kamer op te ruimen. Voor het avondeten gaan de deelnemers douchen en daarna eten. 's Avonds is er tijd voor ontspanning en gaan ze bijtijds naar bed om zich op te laden voor een nieuwe schooldag.

De slaapdienst maakt de kinderen 's ochtends wakker, ontbijt met de kinderen en maakt ze klaar om met de taxi naar school te gaan.

Langdurig verblijf met afname dagbesteding

Wanneer de deelnemer om wat voor reden dan ook niet naar school kan is het mogelijk om te verblijven bij Aan de Hand. Na het ontbijt gaan de deelnemers mee in het dagbestedingsprogramma. Er is geen werkdruk maar een rustige gestructureerde en en gezellige omgeving. Het is mogelijk om taakjes en klusjes uit te voeren, de dieren te verzorgen, te knutselen en er is ruimte voor eigen inbreng. Iedere deelnemer heeft een individueel dagprogramma die op maat en in overleg kan worden samengesteld.

Financiën

In principe wordt alle zorg in Zeeland gefinancierd vanuit Zorg in Natura. Zie hieronder de uitleg van de verschillende financieringsvormen. Woont u buiten Zeeland en heeft u interesse in onze zorg? Neem eerst concact met ons op hoe het gefinancierd kan worden.

Wilt u in aanmerking komen voor groepsbegeleiding, individuele begeleiding of dagbesteding? Dan moet er eerst een indicatie geregeld worden. De zorg kan op 3 verschillende manieren worden gefinancierd:

1. ZIN (zorg in natura)

2. PGB (persoonsgebonden budget)

3. Eigen geld

Zorg in Natura (ZIN)

Per mei 2012 levert Aan de Hand Zorg in Natura via Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). Om Zorg in Natura te ontvangen moet u uw kind aanmelden bij de gemeente waar u woont. Op basis van een intake/inschrijfformulier en een gesprek wordt uw situatie beoordeeld. U krijgt indien de situatie positief wordt beoordeeeld een budget toegekend. Het ZIN budget kunt u vrij besteden. Op = op. U ontvangt geen factuur en hoeft geen administratie bij te houden. Aan de Hand factureert de zorg bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ), SZZ factureert bij uw gemeente.

PGB (persoosgeboden budget)

Soms wordt er nog een PGB verstrekt, bijvoorbeeld omdat wij niet zijn gecontracteerd met u gemeente. U kunt zich aanmelden in de gemeente waar u woont. Op basis van een intake/inschrijfformulier en een gesprek wordt uw situatie beoordeeld.

U kunt de zorg zelf inkopen bij elke instelling. Het kan dus zo zijn dat uw kind bij Aan de Hand komt logeren en dat u via een andere organisatie zorg inkoopt.

Het PGB budget is vrij besteedbaar. U bent verplicht om bij het SVB eenmalig een zorgovereenkomst in te sturen van de organisatie waar u zorg van wilt ontvangen. Wanneer het SVB het administratief heeft geregeld kunnen de rekeningen ingediend worden. Vanaf 2016 betaald het SVB rechtstreeks aan de zorgverlener. Wilt u inzicht in de PGB tarieven? Neem dan contact met ons op.

Eigen geld

Voor iedere zorg afname betaalt u zelf te factuur

Contactgegevens gemeenten

Wilt u een budget aanvragen, maar u heeft geen idee bij welke gemeente u bent aangesloten? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen en dan helpen we u graag verder.

-CJG Schouwen Duiveland: 0113-244323

-Porthos Walcheren: 088-7514000

-CJG Goes: 0113-244388

-CJG Borsele: 0113-239315

-CJG Kapelle: 0113-244323

-CJG Noord Beveland: 0113-377377

-CJG Reimerswaal: 0113-244323

-CJG Tholen: 0166-668200

-JOT Goeree Overflakkee: 140187

Ik heb een budget en dan..

Wanneer u een budget krijgt toegewezen is dit tegenwoordig voor 3,6 of 12 maanden. Als de indicatie is geregeld kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0111-671321. Wij zijn het beste te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 14:00 uur. We zullen u daarna uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Wanneer u voor Aan de Hand kiest regelen we de administratieve zaken en daarna kunt u starten.

Aan de Hand heeft geen wachtlijst. Wij werken met het principe vol = vol.

 

 

Reacties van een tevreden ouder:

''We zijn echt super tevreden over de zorg die jullie leveren. A. knapt gewoon op sinds ze bij jullie kan komen, nu ze ook vaker mag komen i.v.m. klasse 2 indicatie. Echt een dikke pluim die daaraan meewerkt!! Stuk voor stuk, hele lieve mensen die met hart en ook professionaliteit omgaan met de kinderen''!

Groetjes,

Moeder van A.