Dagbesteding

Doordeweeks

Doordeweeks kan er dagbesteding worden afgenomen vor deelnemers of jongeren met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijk beperking, schoolverlaters en/of een overbelaste thuissituatie. 

Aan de Hand biedt dagbesteding aan van maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00. Er is geen werkdruk maar een rustige, gestructureerde en gezellige omgeving. Het is mogelijk om taakjes en klusjes uit te voeren, de dieren te verzorgen, te knutselen en er is ruimte voor eigen inbreng. Iedere deelnemer heeft een individueel dagprogramma die op maat en in overleg kan worden samengesteld. 

Aan de Hand heeft geen wachtlijst. De dagbesteding gaat in de schoolvakantie niet door. In overleg kunnen sommige deelnemers nog aansluiten bij de doelgroep van de schoolvakantie. 

Dagbesteding in de schoolvakantie of in het weekend 

Naast het logeren in de schoolvakantie en in de weekenden is het mogelijk om op zaterdag dagbesteding af te nemen. De dagbesteding start op zaterdag om 9.00 uur. en eindigt om 17.00.

Aan de Hand heeft geen wachtlijst. We werken in de schoolvakanties en weekenden met het principe vol = vol. De dagbesteding wordt gefinancierd via ZIN of PGB. Kijk voor meer informatie onder het tabblad "financiën".

Dagprogramma 

Bij aankomst gaan de deelnemers binnen spelen en om 9.30 uur spelen we in de speeltuin. De deelnemers die bij Aan de Hand logeren zijn klaar met het ontbijt en sluiten bij de dagbesteding aan. Om 10.00 gaat de bel en splitsen zowel de deelnemers voor het logeren als de deelnemers van de dagbesteding zich op in de 4 groepen. De groepen zijn als volgt verdeeld: 

Groep wit: De jongste deelnemers zitten in groep wit. De gemiddelde leeftijd is tussen de 4 en 8 jaar. 

Groep rood: De deelnemers tussen de 8 en 10 jaar zitten in groep rood 

Groep groen: Groep groen is een meiden groep, naast de meiden zitten er ook enkele jongens bij. De gemiddelde leeftijd van de groep is tussen de 12 en 15 jaar. 

Groep blauw: In groep blauw zitten onze pubers/tieners. 

Let op: De leeftijden zijn richtlijnen. Uieindelijk kijken we naar ieder kind waar hij/zij het beste bij past. We houden rekening met de activiteiten, interesse of de sociaal emotionele leeftijd.

Wij verzorgen wekelijks een dagprogramma. De eet en drinkmomenten zijn vast: 8.30 uur, 12.00 uur, 15.15 uur en 17.30 uur. Alle tijden tussen de eet en drink momenten wordt ingevuld met activiteiten. Je kunt denken aan: knutselen, musea, strand, bos, buitenspelen, vrij spelen, binnen of buitenspeeltuinen, verzorging van dieren, mentorschap, make-up, SOVA spellen, in en out side games of bakken en koken. De inbreng van de deelnemers wordt meegenomen in het dagprogramma. We proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen/interesse van de deelnemers. 

Doormiddel van pictogrammen wordt het programma in iedere groep visueel gemaakt. Dit geeft een voorspelbare omgeving en bevorderd de zelfredzaamehid van de deelnemers. Ook de zelfverzorging wordt gestimuleerd met pictogrammen. In iedere wc en douceh zijn de handelingen gevisualiseerd. Op deze manier zijn er al veel deelnemers bijvoorbeeld zelfstandig geworden tijdens het douchen.